نام اردوغان در صندوق رای فرانسه

بیرون آمدن نام اردوغان از برگه های رای در انتخابات فرانسه / بسیاری از ترک تبار های فرانسه نام و عکس اردوغان را در برگه های رای نوشته اند

رتبه در مطالب پربازدید
6

تعداد کانالهای انتشار دهنده
165

مجموع بازدید در همه کانالها
1.2m

اولین کانال
www_tabnak_ir

زمان اولین انتشار
16:22:09