چرا روحانی از مناظره طفره می‌رود؟

گروه سیاسی جهان نیوز: رضا سراج تحلیلگر مسایل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

روحانی به انحاء مختلف سعی نموده از حضور در مناظره‌ها طفره رود. تلاش برای عدم پخش زنده، آگاهی یافتن از سئوالات رقبا، تعویق مناظره‌ها و.. شاهد مثال این موضوع است. دلایل طفره رفتن روحانی چیست؟

*چرا روحانی از مناظره طفره می‌رود؟

1) روحانی از پدیده شدن رقبایش وحشت دارد

2) وی نمی‌خواهد حرف‌های رقبایش شنیده شود

3) روحانی نمی‌خواهد در مقام پاسخگو قرار گیرد

4) نمی‌خواهد دوگانه وضع موجود-تغییر شکل بگیرد

5) نمی‌خواهد مردم در مقام مقایسه و قضاوت قرار گیرند

روحانی بیش از همه می‌داند که وضع موجود خوب نیست و نمی‌تواند از آن دفاع کند. از سوی دیگر او به تجربه می‌داند که مناظره‌ها چه نقشی در معرفی #پدیده انتخابات و دیده شدن برنامه‌ها دارد.

از این رو با طفره رفتن از حضور در مناظره‌ها، می‌خواهد از یک سو مسئول و مدافع وضع موجود نباشد و از سوی دیگر از پدیده شدن آقای رئیسی و دیده شدن برنامه‌های قالیباف ممانعت نماید.

به عبارت دیگر روحانی می‌خواهد با عدم حضور در مناظره‌ها از شکل‌گیری کمپیین “رئیسی-قالیباف» برای #تغییر وضع موجود جلوگیری کند