شرق: وضعیت روحانی در انتخابات لرزان است

به گزارش جهان نیوز؛ شرق در یادداشتی نوشت: برآورد می‌شود آقای روحانی آرای ۴۵ درصد از واجدان را جذب کند. مجموعه کاندیداهای محافظه‌کار، ۴۰ درصد از آرا را کسب می‌کنند که ۳۲ درصد از آن متعلق به آقای رئیسی است.

شرق می‌افزاید: به دلیل وضعیت لرزان روحانی و با وجود بیشتر بودن آرای وی، احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات نیز وجود دارد.

اگر انتخابات در این وضعیت دو مرحله‌ای شود، جناح راست با تمام نیرو پشت سر آقای رئیسی قرار می‌گیرد و حتی امکان طرح شعار افزایش یارانه نیز وجود دارد. ولی با توجه به عدم طرح آن در مرحله اول، زیاد مورد اعتنای مردم قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است طی سال‌های اخیر آرای منفی آقای روحانی افزایش یافته و به موازات افزایش نارضایتی مردم از بی‌دستاوردی برجام که بالای ۷۰ درصد مردم را شامل می‌شود، محبوبیت او نیز رو به کاهش گذاشته است به نحوی که ممکن است وی حتی کمتر از ۴۰ درصد آرا را حائز شود.

منبع: کیهان