عنوان : نصب شیشه بالکن برای حفظ دمای محیط با شروع فصل سرما توجه به حفظ دمای محیط برای جلوگیری از اتلاف انرژی و هدر رفت گرما در طول شبانه روز امری مهم و حائز اهمیت می باشد دربهای بزرگ شیشه ای در تراس ها یکی از مکان های هدر رفت گرما میباشد. نصب شیشه